روش های مرمت و لکه گیری روسازی آسفالتی با رویکرد عملیات شهری

کد شناسه :17748
روش های مرمت و لکه گیری روسازی آسفالتی با رویکرد عملیات شهری

کتاب روش های مرمت و لکه گیری روسازی آسفالتی با رویکرد عملیات شهری ، احمد منصوریان ، روسازی ، کتاب پرهام ، بررسی وضعیت موجود لکه گیری روسازی آسفالتی معابر شهر تهران ، مطالعه و بررسی تجربه های جهانی در خصوص لکه گیری روسازی های آسفالتی ، راهنمای استفاده از روش های مختلف لکه گیری برای روسازی آسفالتی معابر شهر تهران ، کتاب روش های مرمت و لکه گیری روسازی آسفالتی با رویکرد عملیات شهری ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر