نشریه 811 - سیاست های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید

کد شناسه :15261
نشریه 811 - سیاست های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید

نشریه 811 - مجموعه کتاب شهرهای جدید ( سیاست های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید ) تألیف : کمال اطهاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تبیین جایگاه جدید در برنامه های تأمین مسکن 2 : بررسی تأثیر پروژه احداث مسکن مهر بر شهرهای جدید ایران 3 : تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بر توسعه اجتماعی شهر جدید هشتگرد و پیشنهاد راهکار نهادی - 4 : مقایسه ای تطابقی میان مفاهیم فضا و کالبد عمومی در شهرهای جدید و سکونتگاه های خودانگیخته : از پرند تا اسلامشهر 6 : بررسی محیط شهری در شهر جدید پردیس : کیفیت مسیر 7 : جستاری در تحولات نهادی در شهرهای جدید در جهان - نشریه 811 - مجموعه کتاب شهرهای جدید ( سیاست های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر