باز آفرینی شهری و پایداری اجتماعی

کد شناسه :17458
باز آفرینی شهری و پایداری اجتماعی

کتاب بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی تجارب برتر شهرهای اروپا ، آندریا کولانتونیو ، تیم دیکسن ، نسیم قیاسی ، پایداری اجتماعی و بازآفرینی شهری ، پایداری اجتماعی و اجتماعات پایدار ، سنجه ها و ابزارهای پایداری اجتماعی ، بازآفرینی شهری تحقق پایداری اجتماعی ، بازآفرینی شهری توأم با پایداری اجتماعی در اروپا ، تجارب برتر در بازآفرینی شهری چشم اندازهای نهایی ، کتاب بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی تجارب برتر شهرهای اروپا ، انتشارات همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر