نشريه 808 - طراحي و اجراي روسازي بلوكي بتني براي راه ها ، بنادر و فرودگاه ها

کد شناسه :15262
نشريه 808 - طراحي و اجراي روسازي بلوكي بتني براي راه ها ، بنادر و فرودگاه ها

نشريه 808 - طراحي و اجراي روسازي بلوكي بتني براي راه ها ، بنادر و فرودگاه ها تأليف : فريدون مقدس نژاد - عمران - كتاب پرهام - 1 : آشنايي با روسازي بلوكي بتني 2 : طراحي روسازي بلوكي بتني راه ها و خيابان ها 3 : طراحي روسازي بلوك بتني براي مناطق صنعتي و بنادر 4 : طراحي روسازي بلوكي بتني براي فرودگاه ها 5 : اصول و روش هاي روكش با استفاده از روسازي بلوكي بتني بخش دوم : ضوابط اجرا 6 : اجراي روسازي بلوك بتني 7 : نصب مكانيكي روسازي بلوك بتني 8 : قيود كناري براي روسازي بلوك بتني 9 : نصب مجدد روسازي بلوك بتني 10 : تعمير سطح تأسيسات زيرزميني با استفاده از روسازي بلوك بتني 11 : مقاومت اصطكاكي و لغزشي روسازي بلوك بتني 12 : تميز كردن و تنونه كاري روسازي بلوك بتني ، يك راهنمايي براي نگهداري و حفاظت 13 : سيستم هاي ذوب يخ براي روسازي بلوك بتني 14 : جزئيات اجرايي - نشريه 808 - طراحي و اجراي روسازي بلوكي بتني براي راه ها ، بنادر و فرودگاه ها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر