شهر و جنسيت - شارع پور

کد شناسه :15357
شهر و جنسيت - شارع پور

شهر و جنسيت تأليف : هلن جاروس ، پاولا كانتور ، جاناتان كلاك ترجمه :محمود شارع پور - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : رهيافت نسبت به شهر : 1 : از دوراهي ها به فصل مشترك ها 2 : روندهاي تاريخي در شهرها و مطالعات شهري 3 : روندها در تغيير ساختار شهري ، جنسيت و نظريه فمينيستي 4 : مقياس ، قدرت و به هم وابستگي بخش دوم : جنسيت و محيط مصنوع : 5 : زيرساخت ها و زندگي روزمره 6 : خانه ها ، مشاغل ، اجتماعات و شبكه ها بخش سوم : بازنمايي و تنظيم 8 : برنامه ريزي و رفاه اجتماعي 9 : فقر شهري ، معيشت و آسيب پذيري 10 : شهر و جنسيت ، سياست در عمل - شهر و جنسيت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر