درآمدی بر شبیه سازی عامل مبنا در جدایی گزینی شهری با استفاده از نرم افزار Repast

کد شناسه :15379
درآمدی بر شبیه سازی عامل مبنا در جدایی گزینی شهری با استفاده از نرم افزار Repast

درآمدی بر شبیه سازی عامل مبنا در جدایی گزینی شهری با استفاده از نرم افزار Repast تألیف : محمدامین عطار ، محمدحسن یزدانی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول: مفهوم شبیه سازی عامل مبنا و کاربرد آن در جدایی گزینی شهری : 1 : شبیه سازی در مطالعات شهری 2 : انواع شبیه سازی 3 : مدل شبیه سازی عامل مبنا 4 : معرفی مدل اسکلینگ فصل دوم : معرفی نرم افزار Repast : 1 : معرفی نرم افزار 2 : معرفی مختصر محیط کاری نرم افزار فصل سوم : نمونه شبیه سازی جدایی گزینی شهری با استفاده از نرم افزار Repast : 1 : معرفی کلی محدوده مادرشهر شیراز 2 : روش پژوهش شبیه سازی جدایی گزینی در مادرشهر شیراز 3 : ساخت مدل : نمایش و ارائه داده ها 4 : اجرای شبیه سازی 5 : بحث و نتیجه گیری از شبیه سازی جدایی گزینی شهری مادرشهر شیراز - درآمدی بر شبیه سازی عامل مبنا در جدایی گزینی شهری با استفاده از نرم افزار Repast - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر