مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری - میرکتولی

کد شناسه :14580
مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری - میرکتولی

مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری تألیف : جعفر کتولی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم زمین شهری 2 : رویکردهای نظری تحلیل بازار زمین شهری 3 : شکل های مالکیت زمین شهری 4 : بازار عرضه زمین شهری 5 : سیاست های عرضه زمین شهری 6 : کاربرد مدل ها و روش های پیش بینی در بازار عرضه و تقاضای زمین شهری 7 : مالکیت زمین شهری در ایران 8 : سیاست زمین شهری در ایران - مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر