تاب آوري بافت هاي فرسوده شهري در مواجهه با سوانح طبيعي - خزايي

کد شناسه :15436
تاب آوري بافت هاي فرسوده شهري در مواجهه با سوانح طبيعي - خزايي

تاب آوري بافت هاي فرسوده شهري در مواجهه با سوانح طبيعي ( با رويكرد مديريت و برنامه ريزي استراتژيك ) تأليف : مصطفي خزايي ، محمدتقي رضويان ، محمدرضا فرزاد بهتاش - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مخاطرات طبيعي و مديريت بحران شهري 2 : تاب آوري شهري 3 : بافت فرسوده شهري 4 : مديريت و برنامه ريزي استراتژيك شهري 5 : اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در راستاي تاب آوري بافت هاي فرسوده شهر - بافت هاي فرسوده شهري در مواجهه با سوانح طبيعي ( با رويكرد مديريت و برنامه ريزي استراتژيك ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر