دهكده شهري الگويي براي سكونتگاه پايدار

کد شناسه :15463
دهكده شهري الگويي براي سكونتگاه پايدار

دهكده شهري ، الگويي براي سكونتگاه پايدار تأليف : سيد حسين بحريني ، حامد ولدخاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم ، تعاريف و سابقه نظري پايداري و سكونتگاه هاي پايدار 2 : مفاهيم ، تعاريف و سابقه نظري دهكده شهري 3 : بررسي سابقه (عملي ) كاربرد الگوي دهكده شهري در جهان 4 : بررسي سابقه ( عملي ) كاربرد الگوي دهكده شهري در ايران 5 : انتقادات و موانع تحقق پذيري ايده دهكده شهري - دهكده شهري : الگويي براي سكونتگاه پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر