تجربه نهاد طرح جامع تهران - عندليب

کد شناسه :15466
تجربه نهاد طرح جامع تهران - عندليب

تجربه نهاد طرح جامع شهر تهران : كنكاشي در مديريت و برنامه ريزي طرح هاي توسعه شهري ايران تأليف : عليرضا عندليب - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : پيشينه شكل گيري و تشكيل نهاد مطالعات و تهيه طرح هاي توسعه شهري تهران : نهاد اول 1386-1382 فصل 2 : تجديد حيات مديريت و برنامه ريزي طرح هاي توسعه شهري تهران (نهاد دوم 1389 - 1387 ) فصل 3 : اقدامات و عملكرد 30 ماهه نهاد دوم فصل 4 : تحليل روندهاي طي شده : ديدگاه ها و رويكردها 5 : نهاد به سوي انحلال :مرور روند - تجربه نهاد طرح جامع شهر تهران : كنكاشي در مديريت و برنامه ريزي طرح هاي توسعه شهري ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر