شكوفايي شهري - بررسي وضعيت شهرهاي جهان با شاخص شكوفايي شهر

کد شناسه :15488
شكوفايي شهري - بررسي وضعيت شهرهاي جهان با شاخص شكوفايي شهر
موجود نیست

شكوفايي شهري : بررسي وضعيت شهرهاي جهان با شاخص شكوفايي شهر ترجمه : محمدحسين بوچاني ، علي قادري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفهوم شناسي شكوفايي شهري 2 : روندهاي شهري و منطقه اي 3 : بهره وري و شكوفايي شهرها 4 : زيرساخت هاي شهري : اساس شكوفايي 5 : كيفيت زندگي و شكوفايي شهري 6 : عدالت و شكوفايي شهري 7 : پايداري محيط زيست و شكوفايي شهري 8 : برتري نسبي تا شكوفايي شهري 9 : نوآوري ، پشتيبان تحول به سوي شهرهاي قرن بيست و يكم - شكوفايي شهري : بررسي وضعيت شهرهاي جهان با شاخص شكوفايي شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر