كاربرد آمار در شهرسازي - گودرزي

کد شناسه :15526
كاربرد آمار در شهرسازي - گودرزي

كاربرد آمار در شهرسازي تأليف : غزاله گودرزي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : علم آمار 2 : روش هاي آماري براي خلاصه كردن اطلاعات داده ها 3 : متغير تصادفي و توابع توزيع 4 : روش هاي نمونه گيري 5 : استنباط آماري ( تعميم اطلاعات منتج از نمونه گيري به كل جامعه ) 6 : آشنايي مقدماتي با spss و كاربرد آن در شهرسازي - كاربرد آمار در شهرسازي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر