سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی

کد شناسه :12511
سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی

سکونتگاه های روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی محوطه 76 و 77 تنگ بلاغی پاسارگاد تألیف : علیرضا عسکری چاوردی ، پی یر فرانچسکو کلیری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : محوطه 76 و 77 تنگ بلاغی ، پاسارگاد 2 : موقعیت و بافت زیست محیطی 3 : محوطه 76 4 : بررسی سطحی : روش ها و نتایج 5 : کاوش های باستان شناسی 6 : استقرار دوره پیش از تاریخ ( مراحل سکونتی نهم تا هفتم ) 7 : استقرار دوره هخامنشی و فراهخامنشی ( مراحل سکونتی ششم تا یکم ) 8 : نتایج حاصل از کاوش سایر گمانه ها در محوطه 76 9 : اسناد نگارشی 10 : مراحل استقراری - سکونتگاه های روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی محوطه 76 و 77 تنگ بلاغی پاسارگاد - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر