نظريه هاي برنامه ريزي شهري از سال 1945 تا كنون - شمشادي

کد شناسه :15583
نظريه هاي برنامه ريزي شهري از سال 1945 تا كنون - شمشادي

نظريه هاي برنامه ريزي شهري از سال 1945 تا كنون تأليف : نايجل تيلور ترجمه : فرزانه شمشادي - شهرسازي - كتاب پرهام -بخش اول : نظريه برنامه ريزي اوليه پس از جنگ 1 : برنامه ريزي شهري به عنوان طراحي و برنامه ريزي فيزيكي 2 : ارزش هاي نظريه برنامه ريزي پس از جنگ 3 : انتقادهاي اوليه از نظريه برنامه ريزي پس از جنگ بخش دوم : نظريه برنامه ريزي در دهه 1960 4 : نگرش فرآيند عقلاني و سيستم ها به برنامه ريزي 5 : برنامه ريزي به عنوان يك فرآيند سياسي بخش سوم : نظريه برنامه ريزي از دهه 1970 تا دهه 1990 6 : نظريه در زمينه اثرات برنامه ريزي 7 : برنامه ريزي عقلاني و اجرا 8 : نظريه برنامه ريزي پس از راست جديد 9 : تغيير پارادايم ، مدرنيسم و پست مدرنيسم - نظريه هاي برنامه ريزي شهري از سال 1945 تا كنون - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر