زنان و كيفيت زندگي - با نگاهي به كيفيت زندگي زنان در شهر - فريبا سيدان

کد شناسه :15605
زنان و كيفيت زندگي - با نگاهي به كيفيت زندگي زنان در شهر - فريبا سيدان

زنان و كيفيت زندگي ، با نگاهي به كيفيت زندگي زنان در شهر تأليف :فريبا سيدان - معماري - كتاب پرهام - 1 : زنان و كيفيت زندگي 2 : زنان ، كيفيت زندگي و فضاهاي شهري 3 : تجربه و ادراك زنان از كيفيت زندگي در فضاي شهري 4 : شهر ، اشتغال و كيفيت زندگي زنان 5 : شهر ، مهاجرت و كيفيت زندگي زنان - زنان و كيفيت زندگي ، با نگاهي به كيفيت زندگي زنان در شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر