اصول مديريت پسماند در كلان شهرها - كاظمي خيبري

کد شناسه :15970
اصول مديريت پسماند در كلان شهرها - كاظمي خيبري

اصول مديريت پسماند در كلان شهرها تأليف : خليل الله كاظمي ، محمد پذيرا ، پريا دري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : سيستم مديريت پسماند در ايران و جهان 2 : اصول ساختار مديريت پسماند 3 : الگوهاي بازيافت مواد در كلان شهرها 4 : مهندسي دفن بهداشتي 5 : زباله سوزي 6 : مديريت بازيابي گاز از محل هاي دفن بهداشتي 7 : كمپوت سازي 8 : مديريت كنترل بو در تأسيسات دفع پسماندها - اصول مديريت پسماند در كلان شهرها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر