تعامل شهر با بندر - گذری بر تجربه های موفق جهانی

کد شناسه :16236
تعامل شهر با بندر - گذری بر تجربه های موفق جهانی

تعامل شهر با بندر :گذری بر تجربه های موفق جهانی تألیف و ترجمه : یونس غربالی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : سازمان فضایی 2 : چالش های محیطی 3 : راهبردهای توسعه اقتصادی 4 : شیوه اداره و مدیریت پروژه 5 : تعامل شهر با بندر : گذری بر تجربه های موفق جهانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر