تهران پژوهی 15 ، ره آغاز دانشگاه ، نگاهی تاریخی به سیر تکوین دانشگاه تهران

کد شناسه :16092
تهران پژوهی 15 ، ره آغاز دانشگاه ، نگاهی تاریخی به سیر تکوین دانشگاه تهران

ره آغاز دانشگاه : نگاهی تاریخی به سیر تکوین دانشگاه تهران از تأسیس تا انقلاب اسلامی تألیف : محسن حبیبی ، علی سبحانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : پیش زمینه های شکل گیری دانشگاه تهران 2 : شکل گیری دانشگاه تهران 3 : توسعه کالبدی و سازمانی دانشگاه تهران 4 : شیوه مدیریت دانشگاه تهران : شورای دانشگاه و رئیس دانشگاه 5 : نقش اجتماعی دانشگاه تهران در پرتو فعالیت های دانشجویی - ره آغاز دانشگاه : نگاهی تاریخی به سیر تکوین دانشگاه تهران از تأسیس تا انقلاب اسلامی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر