سیر اندیشه ها در شهرسازی 3 از فضا تا مکان

کد شناسه :9821
سیر اندیشه ها در شهرسازی 3 از فضا تا مکان

سیر اندیشه ها در شهرسازی 3 از فضا تا مکان جهانشاه پاکزاد شهرسازی سال های انقلاب اطلاعات و فروپاشی بلوک ها (1974 تا 1989 ) لئون کریر :بازگشت به ارزش های شهر سنتی چارلز الکساندر جنکس :اعلام تولد دوران پست مدرن کریستیان نوربرگ شولتز : توجه به مکان نه مانند یک پدیده میشائل تریب :توجیه نظری فرم منظر و سیمای شهر دانلد اپلیارد : گسترش نظریه سیمای شهر ادوارد رلف:تشریح مکان و بی مکانی دیوید کانتر : تدوین مدلی برای مولفه های مکان کریستوفر الکساندر : نقد درختی دیدن رابطه عناصر شهر اسکار نیومن : چاره جویی در حل مشکل ناامنی ایروین آلتمن : بررسی رابطه دوسویه رفتار اجتماعی و محیط کالین رو : ریشه یابی کاستی های نظری نوگرایی آموس راپوپورت :توجه به معنا به عنوان مهمترین متغیر در درک محیط اریکا اشپیگل : تشریح حس توطن راب کریر : آخرین کوشش ها در توجیه خرد گرایانه فضای شهری ریچارد هدمن : آشتی دادن ساختمان با زمینه ایان بنتلی : تاکید بر مسئولیت محیط در قبال شهروندان راجر ترانسیک : بهره گیری از زمین های بلاتکلیف برای شهر جان لنگ :ارائه ییک فرانظریه برای دسته بندی نظریه ها گرد آلبرس : بررسی پیوند میان برنامه ریزی و طراحی سیر اندیشه ها در شهرسازی 3 از فضا تا مکان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر