سیر اندیشه ها در شهرسازی 3 از فضا تا مکان

کد شناسه :9821
سیر اندیشه ها در شهرسازی 3 از فضا تا مکان

سير انديشه ها در شهرسازي 3 از فضا تا مكان جهانشاه پاكزاد شهرسازي سال هاي انقلاب اطلاعات و فروپاشي بلوك ها (1974 تا 1989 ) لئون كرير :بازگشت به ارزش هاي شهر سنتي چارلز الكساندر جنكس :اعلام تولد دوران پست مدرن كريستيان نوربرگ شولتز : توجه به مكان نه مانند يك پديده ميشائل تريب :توجيه نظري فرم منظر و سيماي شهر دانلد اپليارد : گسترش نظريه سيماي شهر ادوارد رلف:تشريح مكان و بي مكاني ديويد كانتر : تدوين مدلي براي مولفه هاي مكان كريستوفر الكساندر : نقد درختي ديدن رابطه عناصر شهر اسكار نيومن : چاره جويي در حل مشكل ناامني ايروين آلتمن : بررسي رابطه دوسويه رفتار اجتماعي و محيط كالين رو : ريشه يابي كاستي هاي نظري نوگرايي آموس راپوپورت :توجه به معنا به عنوان مهمترين متغير در درك محيط اريكا اشپيگل : تشريح حس توطن راب كرير : آخرين كوشش ها در توجيه خرد گرايانه فضاي شهري ريچارد هدمن : آشتي دادن ساختمان با زمينه ايان بنتلي : تاكيد بر مسئوليت محيط در قبال شهروندان راجر ترانسيك : بهره گيري از زمين هاي بلاتكليف براي شهر جان لنگ :ارائه ييك فرانظريه براي دسته بندي نظريه ها گرد آلبرس : بررسي پيوند ميان برنامه ريزي و طراحي سير انديشه ها در شهرسازي 3 از فضا تا مكان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر