بازشناسی فرم شهر از منظر حمل و نقل کم کربن - عبادی نیا

کد شناسه :16105
بازشناسی فرم شهر از منظر حمل و نقل کم کربن - عبادی نیا

بازشناسی فرم شهر از منظر حمل و نقل کم کربن تألیف : فهیمه عبادی نیا - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ارتباط فرم شهر با حمل و نقل پایدار 2 : بازشناسی الگوهای سفر در اشکالی کلی فرم شهر 3 : تحلیل نتایج متغیرهای فرم شهر در ایجاد سفرهای کم کربن 4 : روش شناسی حمل و نقل کم کربن 5 : تأثیر ساختار فضایی شهر بر جا پای بوم شناختی حمل و نقل - بازشناسی فرم شهر از منظر حمل و نقل کم کربن -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر