شکوفایی شهری - وضعیت شهرهای جهان 2013 - 1012 - علیزاده افشار

کد شناسه :16113
شکوفایی شهری - وضعیت شهرهای جهان 2013 - 1012 - علیزاده افشار

شکوفایی شهری : وضعیت شهرهای جهان 2012 - 2013تألیف : برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ترجمه : فرهاد علیزاده افشار ، فروغ خزاعی نژاد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بازتاب تفکر شهری 2 : ابعاد شکوفایی شهری 3 : سیاست برای شهرهای شکوفا - شکوفایی شهری : وضعیت شهرهای جهان2012 - 2013 کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر