جستاري بر جهان شهرهاي اسلامي با تاكيد بر تهران

کد شناسه :16137
جستاري بر جهان شهرهاي اسلامي با تاكيد بر تهران

جستاري بر جهان شهرهاي اسلامي با تأكيد بر تهران تأليف : محمد احمدي بافنده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تطورات شهر و شهرنشيني 2 : جهاني شدن و شهرها 3 : جهان شهرها و شهرهاي جهاني 4 : جهاني شدن و كلان شهرهاي كشورهاي در حال توسعه 5 : شهرهاي اسلامي و جهاني شدن 6 : جهاني شدن و شهرهاي ايران 7 : جهاني شدن و كلان شهر تهران 8 : مديريت شهري از ديدگاه اسلام 9 : چگونگي ساخت جهان شهرها 10 : اصول دكترين ناحيه محوري و شهر هوشمند 11 : زندگي در شهرها 12 : چشم انداز توسعه شهري تهران - جستاري بر جهان شهرهاي اسلامي با تأكيد بر تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر