درآمدی بر چالش های مدیریت شهری ایران - با نگرش به کلان شهر تهران - رستمی

کد شناسه :16283
درآمدی بر چالش های مدیریت شهری ایران - با نگرش به کلان شهر تهران - رستمی

درآمدي بر چالش هاي مديريت شهري ايران با نگرشي بر كلان شهر تهران تأليف : قهرمان رستمي ، محمدصادق كوليوند - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شناسش و پنداشت مديريت شهري 2 : نظام مديريت شهري ايران 3 : نظام مديريت شهري تهران 4 : چالش هاي نظام مديريت شهري ايران 5 : چالش هاي نظام مديريت شهري تهران - درآمدي بر چالش هاي مديريت شهري ايران با نگرشي به كلان شهر تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر