راهنماي هيدرولوژي مهندسي - ترابي تهراني

کد شناسه :16311
راهنماي هيدرولوژي مهندسي - ترابي تهراني

راهنماي هيدرولوژي مهندسي تأليف : پرويز ترابي تهراني - عمران - كتاب پرهام - 1 : اقليم 2 : جو و ريزشهاي جوي 3 : تبخير - انترسپسيون - تبخير و تعرق 4 : فرآيندهاي هيدرولوژيك 5 : تابع توليد 6 : باران طرح 7 : تابع انتقال 8 : تابع پيمايش 9 : مدلسازي هيدرولوژي 10 : اتياژ 11 : طغيان رودخانه ها - راهنماي هيدرولوژي مهندسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر