درسنامه جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران

کد شناسه :16422
درسنامه جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران

شرح جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران تألیف : محسن اسماعیلی ، حمیدرضا ابراهیم خانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ساختار و تشکیلات نظام برنامه ریزی و طرح های توسعه شهری در ایران 2 : حقوق و قوانین شهری و شهرسازی 3 : مدیریت شهری 4 : شهرهای جدید 5 : سابقه برنامه ریزی ملی در ایران 6 : مسکن در ایران 7 : طراحی شهری و بافت های کهن در ایران 8 : آمار و جمعیت شناسی 9 : برنامه ریزی اقتصادی و بودجه ریزی ملی 10 : سایر مباحث مرتبط با شهرسازی ایران 11 : کاربری زمین 12 : برنامه ریزی مسکن - شرح جامع مباحث عمومی شهرسازی ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر