تجربه ی شهری

کد شناسه :2824
تجربه ی شهری

تجربه شهری تألیف : دیوید هاروی ترجمه : عارف اقوامی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : پول ، زمان، فضا و شهر 2 : شهری شدن آگاهی 3 : انباشت منعطف از راه شهری شدن : تأملاتی درباره پسامدرنیسم در سیتی امریکایی - تجربه شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر