اصول و مباني معماري و شهرسازي

کد شناسه :1670
اصول و مباني معماري و شهرسازي

اصول و مباني شهرسازي و معماري تأليف : سعيد شفيعي - معماري و شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : اصول و مباني شهرسازي : 1 : تعاريف 2 : انواع شكل بافت فيزيكي شهر 3 : اجزا عناصر تشكيل دهنده شكل بافت فيزيكي شهر 4 : شهرهاي نخستين 5 : شهرنشيني ، دژها ، شهرها و ايوان مداين در شاهنامه 6 : رشد شهرنشيني 7 : طرح جامع سرزمين 8 : دلايل توسعه شهرها 9 : تاريخچه طرح جامع سرزمين 10 : برنامه ريزي 11 : برنامه ريزي شهري 12 : قانون تأسيس شوراي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 ( اصلاحات بعدي ) 13 : تأثيرات فروش تراكم به علل موفقيت يا عدم موفقيت شهرداريها در اجرا و تحقيق طرحها در شهرداري منتخب 14 : مديريت 15 : اصول برنامه ريزي شهري فصل دوم : اصول و مباني معماري : 1 : تعاريف 2 : عناصر اصلي در معماري 3 : فرم و فضا 4 : اصول نظام دهنده در معماري 5 : اصول معماري ايراني 6 : سبكهاي معماري ايراني 7 : تاريخچه تحولات معماري از دوران پيش از تاريخ تاكنون 8 : هنر و معماري دوره پهلوي -اصول و مباني شهرسازي و معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر