برنامه ریزی مسکن و اسکان غیررسمی

کد شناسه :16595
برنامه ریزی مسکن و اسکان غیررسمی

برنامه ریزی مسکن و اسکان غیررسمی تألیف : سعید امانپور ، شاهرخ زادولی خواجه ، جواد زارعی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : برنامه ریزی مسکن : 1 : مفاهیم و پایه های نظری مرتبط با برنامه ریزی مسکن 2 : روش ها ، تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی مسکن 3 : روش ها و الگوهای برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری 4 : سیاست ها و تجارب برنامه ریزی مسکن در جهان و ایران با تأکید بر مسکن گروه های کم درآمد بخش دوم : اسکان غیررسمی : 5 : تعاریف و مفاهیم سکونتگاه های غیررسمی 6 : فرآیند تکوینی و شکل گیری اسکان های غیررسمی 7 : رویکردهای حل مشکل فقرا و سکونتگاه های غیررسمی - برنامه ریزی مسکن و اسکان غیررسمی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر