برنامه ریزی مسکن و اسکان غیررسمی

کد شناسه :16595
برنامه ریزی مسکن و اسکان غیررسمی

برنامه ريزي مسكن و اسكان غيررسمي تأليف : سعيد امانپور ، شاهرخ زادولي خواجه ، جواد زارعي - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : برنامه ريزي مسكن : 1 : مفاهيم و پايه هاي نظري مرتبط با برنامه ريزي مسكن 2 : روش ها ، تكنيك ها و مدل هاي برنامه ريزي مسكن 3 : روش ها و الگوهاي برنامه ريزي مسكن گروه هاي كم درآمد شهري 4 : سياست ها و تجارب برنامه ريزي مسكن در جهان و ايران با تأكيد بر مسكن گروه هاي كم درآمد بخش دوم : اسكان غيررسمي : 5 : تعاريف و مفاهيم سكونتگاه هاي غيررسمي 6 : فرآيند تكويني و شكل گيري اسكان هاي غيررسمي 7 : رويكردهاي حل مشكل فقرا و سكونتگاه هاي غيررسمي - برنامه ريزي مسكن و اسكان غيررسمي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر