برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر مدیریت بحران

کد شناسه :16613
برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر مدیریت بحران

برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر مدیریت بحران تألیف : سید بهشید حسینی ، محدثه قدیری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : جایگاه برنامه ریزی کاربری اراضی در مدیریت بحران 2 : ارزیابی مناسبت زمین ، روشی مناسب در مکان یابی کاربری های شاخص 3 : تاب آوری شهری 4 : بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه مدیریت بحران 5 : شناخت راهبردی محله باغ ملی 6 : مکان یابی کاربری های شاخص در محله باغ ملی 7 : ارائه الگوی بهینه مدیریت بحران - برنامه ریزی کاربری اراضی با تأکید بر مدیریت بحران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر