شهر در حال گذار - تاثیر فرآیندهای فضایی نوظهور بر بازساخت شهر

کد شناسه :16699
شهر در حال گذار - تاثیر فرآیندهای فضایی نوظهور بر بازساخت شهر

شهر در حال گذار - تأثیر فرآیندهای فضایی نوظهور بر بازساخت شهر تألیف : شاپور دیوسالار - شهرسازی - طرح و برنامه ریزی - فضاهای عمومی - - کتاب پرهام - 1 : تعریف مفاهیم پایه 2 : خوانشی نو از مفاهیم بنیادی 3 : شهر در حال گذار 4 : مدیریت شهری و ضرورت گذار آن 5 : بیان چارچوب مفهومی 6 :بازخوانی فرآیندهای فضایی نوظهور 7 : هم افزایی و تولید و بازساخت فرآیندهای شهری 8 : بهبود وضعیت ترافیک و کنترل نظارت بر فضاهای 9 : دکترین و طرح مسأله جدید 10 : سیاست ها و راهبردها در بازساخت نظام مدیریت - شهر درحال گذار تأثیر فرآیندهای فضایی نوظهور بر بازساخت شهر - شهرسازی - طرح و برنامه ریزی - فضاهای عمومی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر