شهر در حال گذار - تاثیر فرآیندهای فضایی نوظهور بر بازساخت شهر

کد شناسه :16699
شهر در حال گذار - تاثیر فرآیندهای فضایی نوظهور بر بازساخت شهر

شهر در حال گذار - تأثير فرآيندهاي فضايي نوظهور بر بازساخت شهر تأليف : شاپور ديوسالار - شهرسازي - طرح و برنامه ريزي - فضاهاي عمومي - - كتاب پرهام - 1 : تعريف مفاهيم پايه 2 : خوانشي نو از مفاهيم بنيادي 3 : شهر در حال گذار 4 : مديريت شهري و ضرورت گذار آن 5 : بيان چارچوب مفهومي 6 :بازخواني فرآيندهاي فضايي نوظهور 7 : هم افزايي و توليد و بازساخت فرآيندهاي شهري 8 : بهبود وضعيت ترافيك و كنترل نظارت بر فضاهاي 9 : دكترين و طرح مسأله جديد 10 : سياست ها و راهبردها در بازساخت نظام مديريت - شهر درحال گذار تأثير فرآيندهاي فضايي نوظهور بر بازساخت شهر - شهرسازي - طرح و برنامه ريزي - فضاهاي عمومي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر