مفاهيم و كاربردهاي سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (gis) - جوكار سرهنگي

کد شناسه :1691
مفاهيم و كاربردهاي سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (gis) - جوكار سرهنگي

مفاهيم و كاربردهاي سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (gis )اشاره اي بر كاربردهاي SuprMAP و ArcGIS تأليف : عيسي جوكار سرهنگي ، وحيد غلامي ، عباس گلي جيرنده - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 :اصول و كاربردهاي سامانه اطلاعات جغرافيايي فصل 2 : رقومي سازي و پردازش داده هاي رقومي ArcGIS فصل 3 : كاربرد GIS در مطالعات فيزيوگرافي و هيدرولوژي فصل 4 : رقومي سازي و پردازش داده هاي رقومي SuperMap - مفاهيم و كاربردهاي سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (gis ) اشاره اي بر كاربردهاي ArcGIS و SuperMap - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر