حمل و نقل و لجستیک پایدار مروری بر مدل های بهینه سازی و الگوریتم های حل پیشنهادی

کد شناسه :16822
حمل و نقل و لجستیک پایدار مروری بر مدل های بهینه سازی و الگوریتم های حل پیشنهادی

کتاب حمل و نقل و لجستیک پایدار مروری بر مدل های بهینه سازی و الگوریتم های حل پیشنهادی تألیف دیدم سینار ، کنستانتین گاکیس ، پانوس ام پاردالوس ترجمه مرتضی قمی اویلی ، متینه زیاری ، میرسامان پیشوایی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، به سمت لجستیک پایدار ، قوانین و مقررات شبکه حمل و نقل به منظور کاهش آلودگی هوا ، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه تجمعی یک مدل ساده برای مسیریابی سبز وسایل نقلیه ،الگوریتم های ایجاد کننده برای مسائل مسیریابی تجمعی خودرو با مدت زمان محدود ، ارائه روش تولید ستون برای مدل حمل و نقل و تحویل بهینه در یک شبکه ، طراحی شبکه های لجستیک پایدار در شرایط عدم قطعیت ، رویکردهای متدولوژیک حمل و نقل سبز و قابل اطمینان ، مسئله مسیریابی موجودی چند محصولی با وسایل نقلیه چندگانه تحت شرایط عدم قطعیت ، تأثیر مدیریت ریسک تانکرهای نفتی بر میزان انتشار co2 در حمل و نقل دریایی طبق مقرراتECA بهینه سازی شبکه زنجیر تأمین حلقه بسته متحد با رویکرد برنامه ریزی فازی تعاملی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر