برنامه ریزی مسکن شهری با نگاهی به ایران

کد شناسه :16825
برنامه ریزی مسکن شهری با نگاهی به ایران
موجود نیست

كتاب برنامه ريزي مسكن شهري با نگاهي به ايران تأليف ابوالفضل مشكيني ، مسلم ضرغام فرد ، انتشارات سمت ، شهرسازي ، كتاب پرهام ، بنيان هاي نظري در برنامه ريزي مسكن شهري ، چارچوب مفهومي برنامه ريزي مسكن شهري ، هستي شناسي و فلسفه برنامه ريزي مسكن ، جايگاه مسكن در ديدگاه ها و نظريه هاي حوزه برنامه ريزي توسعه و آمايش شهري ، نماگرها و شاخص هاي مسكن شهري ، سيري در انديشه هاي متفكران حوزه مطالعات مسكن ، تجربه ها و آموزه هاي ايران ، برنامه ريزي مسكن شهري در ايران ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر