برنامه ریزی مسکن شهری با نگاهی به ایران

کد شناسه :16825
برنامه ریزی مسکن شهری با نگاهی به ایران

کتاب برنامه ریزی مسکن شهری با نگاهی به ایران تألیف ابوالفضل مشکینی ، مسلم ضرغام فرد ، انتشارات سمت ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، بنیان های نظری در برنامه ریزی مسکن شهری ، چارچوب مفهومی برنامه ریزی مسکن شهری ، هستی شناسی و فلسفه برنامه ریزی مسکن ، جایگاه مسکن در دیدگاه ها و نظریه های حوزه برنامه ریزی توسعه و آمایش شهری ، نماگرها و شاخص های مسکن شهری ، سیری در اندیشه های متفکران حوزه مطالعات مسکن ، تجربه ها و آموزه های ایران ، برنامه ریزی مسکن شهری در ایران ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر