تحلیل قاب ها و دوره تناوب سازه رشته مهندسی عمران

کد شناسه :16827
تحلیل قاب ها و دوره تناوب سازه رشته مهندسی عمران

کتاب تحلیل قاب ها و دوره تناوب سازه تدوین شده برای رشته مهندسی عمران ، علی ایمانی انتشارات نوآوران دانش ، عمران ، راهنمای آموزشی قاب های ساختمانی و مهندسی سازه ، کتاب پرهام ، کلیات ، ادبیات مروری ، بررسی تئوریات نامنظمی در پریود سازه ، معرفی نامنظمی ها ، طراحی و تحلیل قاب ها ، ارائه فرمول تجربی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر