اجتماعات و مسکن شهری پایدار ، بررسی تطبیقی تجارب اروپایی

کد شناسه :16855
اجتماعات و مسکن شهری پایدار ، بررسی تطبیقی تجارب اروپایی

کتاب اجتماعات و مسکن شهری پایدار ، بررسی تطبیقی تجارب اروپایی تألیف مونت سرات پرجا ایستاوی ، نسا وینستون ترجمه نجما اسمعیل پور ، محمدباقر نادری ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، مقدمه ، جمهوری ایرلند ، اسپانیا ، سوئد ، نروژ ، دانمارک ، هلند ، بریتانیا ، رومانی ، مجارستان ، سوئیس ، آلمان ، نتیجه گیری ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر