شهر نابرابر ، تجدید حیات شهری ، جا به جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی

کد شناسه :16959
شهر نابرابر ، تجدید حیات شهری ، جا به جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی

کتاب شهر نابرابر ، تجدید حیات شهری ، جا به جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی تألیف جان رنی شورت ترجمه حمدرضا تلخابی ، فریدون گازرانی ، انتشارات آگاه ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، شهرها در عصر شهرگرایی معاصر ، جا به جایی ها ، سرمایه و شهر نابرابر ، عرصه شهری به چالش کشیدن شهر نابرابر ، مردم جدید شهرهای جدید ، باز ارزش گذاری فضا و زمان ، شهرگرایی گسترده ، بازاریابی شهر ، زیست بوم های شهری نو ، انگاره های آینده شهری ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر