شهر نابرابر ، تجدید حیات شهری ، جا به جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی

کد شناسه :16959
شهر نابرابر ، تجدید حیات شهری ، جا به جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی
موجود نیست

كتاب شهر نابرابر ، تجديد حيات شهري ، جا به جايي و ايجاد نابرابري در شهرهاي جهاني تأليف جان رني شورت ترجمه حمدرضا تلخابي ، فريدون گازراني ، انتشارات آگاه ، شهرسازي ، كتاب پرهام ، شهرها در عصر شهرگرايي معاصر ، جا به جايي ها ، سرمايه و شهر نابرابر ، عرصه شهري به چالش كشيدن شهر نابرابر ، مردم جديد شهرهاي جديد ، باز ارزش گذاري فضا و زمان ، شهرگرايي گسترده ، بازاريابي شهر ، زيست بوم هاي شهري نو ، انگاره هاي آينده شهري ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر