راهنماي بين المللي سياست شهري ج 1 -موضوعات مناقشه آميز جهاني

کد شناسه :1748
راهنماي بين المللي سياست شهري ج 1 -موضوعات مناقشه آميز جهاني
موجود نیست

راهنماي بين المللي سياست شهري جلد اول ترجمه : احمد زنگانه ، حميدرضا تلخابي ، امين شهسوار ، مريم نعمتي ثاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : رويكرد سياست 2 : موضوعات اقتصادي فضايي 3 : جابجايي وموضوعات اجتماعي 4 : موضوعات نظارت و حكمروايي شهري 5 : چشم اندازهاي آينده - راهنماي بين المللي سياست شهري جلد اول - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر