آشنایی با سامانه های ارزیابی و گواهینامه های رتبه بندی ساختمان و نقش آنها در توسعه عملکردی محیط ساخته شده

کد شناسه :17422
آشنایی با سامانه های ارزیابی و گواهینامه های رتبه بندی ساختمان و نقش آنها در توسعه عملکردی محیط ساخته شده
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر