رویکرد آینده پژوهانه به چالش آب تهران ، کاویانی راد

کد شناسه :17717
رویکرد آینده پژوهانه به چالش آب تهران ، کاویانی راد

کتاب رویکرد آینده پژوهانه به چالش آب تهران ، مراد کاویانی راد ، حمیدرضا نصرتی ، کتاب پرهام ، بنیادها و مفاهیم امنیت هیدروپلیتیک و امنیت آب ، روش شناسی پژوهش ، محیط شناسی پژوهش تهران ، واکاوی امنیت آب کلان شهر تهران در افق 1410 ، کتاب رویکرد آینده پژوهانه به چالش آب تهران ، نشر پژوهشگاه مطالعات راهبردی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر