برنامه ریزی مسکن در ایران ، صارمی

کد شناسه :17734
برنامه ریزی مسکن در ایران ، صارمی

کتاب برنامه ریزی مسکن در ایران ، حمیدرضا صارمی ، معماری شهرسازی ، کتاب پرهام ، کلیات مسکن ، تعاریف و مفاهیم مسکن ، جمعیت و مسکن ، مجموعه قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل ها در بخش مسکن ، سیر تحول مسکن کشور در پنج دهه گذشته ، مسکن از دیدگاه اسلام ، جایگاه زمین در مبحث مسکن ، تعاریف و شاخص های مؤثر بر ارزش زمین ، زمین از منظر قوانین ، مکان یابی و برنامه ریزی مسکن ، مسکن و اقتصاد ، ساخت و ساز در حوزه مسکن ، کلیات صنعتی سازی ، نظام کنترل ساخت مسکن ، مدیریت مسکن ، بافت فرسوده ، راهبردهای بهسازی بازسازی و نوسازی در بافت فرسوده شهری ، مسکن روستایی ، کتاب برنامه ریزی مسکن در ایران ، حمیدرضا صارمی ، نشر اول و آخر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر