کلان شهرها ، آینده شهرنشینی در جهان ، صفار

کد شناسه :17750
کلان شهرها ، آینده شهرنشینی در جهان ، صفار

کتاب کلان شهرها آینده شهرنشینی در جهان ، فروکه کراس ، سوریندر آگاروال ، مارتین کوی ، گونتر مرتینز ، محمد صفار ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، فضای فیزیکی زمین و منابع ، گذار اقتصادی اجتماعی و زیرساختی ، حکمرانی و مدیریت ، کتاب کلان شهرها آینده شهرنشینی در جهان ، فروکه کراس ، سوریندر آگاروال ، مارتین کوی ، گونتر مرتینز ، محمد صفار ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر