ظهور شهرهای هوشمند خودمختار مستقل ، فناوری ، عملکرد اقتصادی و تاب آوری اقلیمی

کد شناسه :17800
ظهور شهرهای هوشمند خودمختار مستقل ، فناوری ، عملکرد اقتصادی و تاب آوری اقلیمی

کتاب ظهور شهرهای هوشمند خودمختار فناوری عملکرد اقتصادی و تاب آوری اقلیمی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، معرفی مفهوم شهر خودمختار ، کلان داده هوش مصنوعی و ظهور شهرهای هوشمند خود مختار ، در رابطه با پیچیدگی پیچیدگی و خودگردانی در شهرهای آینده ، سرمایه داری و شهرهای هوشمند خودمختار مروری بر محرک های اقتصادی فردا ، شهرهای هوشمند خودمختار در نتیجه تغییرات آب و هوایی ، گردشگری جهانی و خطرات همگنی فرهنگی در شهرهای آینده و هوشمند ، کتاب ظهور شهرهای هوشمند خودمختار مستقل فناوری عملکرد اقتصادی و تاب آوری اقلیمی ، ظهیر علم ، رسا صفایی نمین ، رسول صفایی نمین ، نشر علم و دانش

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر