تهران و تجربه حکمرانی محلی ، ریاضی

کد شناسه :17821
تهران و تجربه حکمرانی محلی ، ریاضی

کتاب تهران و تجربه حکمرانی محلی ، سیدابوالحسن ریاضی ، وهاب کریمی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، مبانی نظری پیشینه تاریخی و زمینه های اجتماعی و اقتصادی مدیریت محلی شورایاری ها ، شکل گیری شورایاری ها از نظر قوانین و امور اجرایی ، کتاب تهران و تجربه حکمرانی محلی ، سیدابوالحسن ریاضی ، وهاب کریمی ، نشر تیسا .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر