زیرساخت های پرخطر شناسایی ، ارزیابی و طبقه بندی

کد شناسه :17826
زیرساخت های پرخطر شناسایی ، ارزیابی و طبقه بندی

کتاب زیرساخت های پرخطر شناسایی ارزیابی و طبقه بندی ، عباس کاوند ، وحید حکیم زاده اصل ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، مفاهیم خطرپذیری ریسک زیرساخت ها ، مفاهیم زیرساخت های پرخطر خطرزا ، ارزیابی خطرپذیری زیرساخت ها ، ارزیابی میزان خطر زیرساخت ها ، کتاب زیرساخت های پرخطر شناسایی ارزیابی و طبقه بندی ، عباس کاوند ، وحید حکیم زاده اصل ، نشر بوستان حمید .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر