جامعه شناسی شهر

کد شناسه :3091
جامعه شناسی شهر

جامعه شناسی شهر تألیف : یانکل فیالکوف ترجمه : عبدالحسین نیک گهر - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهر ، پدیده جامعه شناختی 2 : شهر ، صوت اجتماعی 3 : شهر ، یک یا چند سبک زندگی 4 : شهر ، یک سازمان سیاسی 5 : پیمایش شهری امروز - جامعه شناسی شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر