مبانی تصفیه آب ، مفاهیم اساسی و اصول نظری و عملی ، حسنی

کد شناسه :17857
مبانی تصفیه آب ، مفاهیم اساسی و اصول نظری و عملی ، حسنی

کتاب مبانی تصفیه آب مفاهیم اساسی و اصول نظری و عملی ، امیرحسام حسنی ، فرزاد هاشم زاده ، آب و فاضلاب ، کتاب پرهام ، مفاهیم و کلیات ، میکروبیولوژی آب ، خصوصیات فیزیکی شیمیایی و ناخالصی های محلول در آب ، انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب ، هوادهی در تصفیه آب ، فیلتراسیون در تصفیه آب ، جذب سطحی در تصفیه آب ، ضد عفونی و گندزدایی آب ها ، روش های نوین در تصفیه آب ، کتاب مبانی تصفیه آب مفاهیم اساسی و اصول نظری و عملی ، امیرحسام حسنی ، فرزاد هاشم زاده ، نش تالاب .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر