پایداری شهری و مرمت رودخانه زیرساخت سبز و آبی ، دارابی

کد شناسه :17877
پایداری شهری و مرمت رودخانه زیرساخت سبز و آبی ، دارابی

کتاب پایدار شهری و مرمت رودخانه زیرساخت سبز و آبی ، کاتیا پرینی ، حسن دارابی ، رستگار هاشمی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، تعریف موضوع ، زیرساخت های سبز و آّبی در شهرها ، تغییرات اقلیمی راهبردهای پیشگیرانه و سازگاری ، عدم تعادل اکولوژیکی و محیطی در مناطق متراکم شهری ، آب در مناطق شهری مسائل اکولوژیکی و محیط زیستی و راهبردها ، خدمات اکوسیتم در مناطق شهری مزیت های اجتماعی محیطی و اقتصادی ، راهبردها و تکنیک ها ، زیرساخت سبز و آبی سیستم های گیاهی ، زیرساخت سبز و آبی سیستم های بدون پوشش گیاهی ، مرمت رودخانه شهری ، رودخانه برونکس ایالات متحده راهبردها و تکنیک ها ، رودخانه لس آنجلس ایالات متحده راهبردها و تکنیک ها ، رودخانه مادرید اسپانیا راهبردها و تکنیک ها ، رودخانه پیلون فرانسه راهبردها و تکنیک ها ، رودخانه تایمز انگلستان راهبردها و تکنیک ها ، رودخانه امشر آلمان راهبردها و تکنیک ها ، فرصت ها و سیاست ها ، سیاست های بالا و پایین زیرساخت های سبز و آبی ، ابتکارات پایین به بالا برای زیرساخت سبز وآبی ، انتخاب اقدام ها و دستورالعمل های مدیریتی ، رودخانه لس آنجلس ایالات متحده فرصت ها و سیاست ها ، رودخانه مادرید اسپانیا فرصت ها و سیاست ها ، رودخانه پیلون فرانسه فرصت ها و سیاست ها ، رودخانه تایمز انگلستان فرصت ها و سیاست ها ، رودخانه امشر آلمان فرصت ها و سیاست ها ، کتاب پایداری شهری و مرمت رودخانه زیرساخت سبز و آبی ، کاتیا پرینی ، پائولا سبیون ، حسن دارابی ، رستگار هاشمی ، نشر دانشگاه تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر