سیر اندیشه و نظریه های فضا ، جلد اول

کد شناسه :17969
سیر اندیشه و نظریه های فضا ، جلد اول

کتاب سیراندیشه و نظریه های فضا جلد اول ، علی اکبری ، معماری ، کتاب پرهام ، فضا در عصر روشنگری ، فضا در تئوکلاسیسیسم فرانسه ، آرمانشهر گرایان سده های هجده و نوزده ، فضا و رمانتیسیسم و ایدئالیسم آلمانی ، اندیشه های پساکانتی ، هگلی ضد هگلی ، فضا و مارکس ، کتاب سیر اندیشه و نظریه های فضا جلد اول ، علی اکبری ، نشر دانشگاه پارس

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر