مبانی جغرافیای سیاسی

کد شناسه :1960
مبانی جغرافیای سیاسی

مبانی جغرافیای سیاسی تألیف : دره میرحیدر ، عمران راستی ، فاطمه سادات میراحمدی - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : چیستی جغرافیای سیاسی 2 : کشور و نقشه سیاسی جهان 3 : ریشه های نظام حکومت 4 : بررسی مولفه های کشور از دیدگاه جغرافیای سیاسی 5 : مرزهای سیاسی بین المللی - مبانی جغرافیای سیاسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر