اکولوژی شهری - آذرخش - دانش پژوه

کد شناسه :14941
اکولوژی شهری - آذرخش - دانش پژوه

اکولوژی شهری با رویکرد اکولوژیک در طراحی منظر تألیف و ترجم : حمید دانش پژوه ، مروارید بستان بان و امید جدی فرزانه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهر پایدار 2 : منظر 3 : شهرسازی اکولوژیک 4 : فراتر از زیرساخت و روساخت ( منظرهای میانی ) 5 : رویکرد های اکولوژیک طراحی منظر ( به عنوان زیرساخت انرژی ) - اکولوژی شهری با رویکرد اکولوژیک در طراحی منظر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر